Kritiskt tänkande och textanalys - vad vi kan lära av filosofisk rotvälska

199 kr inklusive moms


Om kursen

I kursen kommer du få verktyg för att analysera texter och uttalanden som kan verka djupa eftersom språket är svårt att förstå. Vi ska undersöka vad de egentligen säger och vad de bygger sina uttalanden på. De texter och uttalanden som analyseras hämtas från främst samtida akademiska filosofer och idéhistoriker.

Om Jesper Grip

Jag är hobbyfilosof med blogg och podcast där jag utforskar ämnen i tvärsnittet mellan vetenskapsfilosofi, samhällsvetenskap, evidensbasering och riskhantering. Mitt syfte med dessa kanaler är att verka för kunskap byggd på evidens och logik samt att undersöka och visa på brister och felaktigheter där jag upptäcker sådana. Jag har en magister i riskhantering samt högskoleexamen i ekonomisk historia. Jag arbetar för närvarande på en bok vars arbetstitel är "Vad är filosofi inte - logik, språk och mening i samtida relativistisk filosofi". Blogg/Är det säkert: http://ardetsakert.blogspot.se/ Podd/Är det säkert radio: https://soundcloud.com/user-973136045 Podd/50 meter från byggnaden: https://soundcloud.com/user-81807456

Målgrupp

Alla som vill träna sin förmåga att analysera filosofisk text. För studenten och för den som är intresserad av vad "svåra" filosofiska texter egentligen säger.

Det här lär du dig

Kursen ger dig kunskaper om hur förmågan att skilja på term och begrepp hjälper dig att förstå vad som står i texter som kan upplevas som svårbegripliga och du lär dig se när språket i en text döljer ett (mer eller mindre) substanslöst innehåll. Du lär dig också att se när en filosofisk text är i behov av empiri.

Agenda

Kursen innehåller 4 kurstillfällen om vardera 1 timme. Inför varje kursträff tar deltagarna del av textmaterial samt i viss mån ljudmaterial samt tänker kring instuderingsfrågor för att på så sätt komma väl förberedda till träffen då vi tillsammans fördjupar oss i verktyg och analyser. Träff 1: Term och begrepp - textanalysens grundstenar. Hur skiljer man på ord, term och begrepp och varför att detta viktigt? Träff 2: Term och begrepp i praktiken - exemplet "sanning". Konkret undersökning av hur termen sanning används. Träff 3: "Filosofiska begrepp" - vad är det? Vad menar vissa filosofer med "filosofiska begrepp" och vilka problem finns med detta? Träff 4: Filosofi och empiri, samt: filosofiskt tänkande enligt Gilles Deleuze. Vilken plats har empiri i en filosofisk text? Samt: Vad står det egentligen? Är det ett annat tänkande eller ett annat begrepp?

Vad ingår

Kursmaterial - kursbeskrivning med agenda för varje träff, länkar till digital text och ljud, några av texterna i pappersform samt instuderingsfrågor. Jag som kursledaren gör en kortare genomgångar av materialet varje träff och därefter följer ett lärorikt gemensamt samtal.

Praktisk information

Kursträffar sker på café eller restaurang i Stockholms innerstad - bestäms av kursledare på grundval av deltagarnas antal och vilja. Varje kursdeltagare står själv för det som hen vill äta eller dricka. Träffarna är 4 torsdagar i rad, 17.00-18.00, med start 9 november 2017. Oslagbart introduktionspris för kursen: 199 kr.